Na świecie nie funkcjonuje jeden ogólny standard jakości dla olejków eterycznych ani żadna oficjalna jednostka certyfikująca. Dlatego firma dōTerra stworzyła własny niezwykle rygorystyczny standard kontroli jakości CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade­) polegający na poddaniu każdej partii olejków eterycznych szeregowi analiz laboratoryjnych. Jego celem jest zagwarantowanie czystości i skuteczności terapeutycznej dystrybuowanych olejków.

Kontrola jakości CPTG obejmuje 3 etapy i  rozpoczyna się tuż po destylacji. Badanie każdej partii olejku obejmuje na tym etapie:

  1. Ocenę organoleptyczną (sensoryczną) tych właściwości olejków eterycznych, które można sprawdzić za pomocą smaku, wzroku, dotyku i węchu. Jest to wstępny etap kontroli jakości umożliwiający rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości po nietypowym zapachu, niejednolitej konsystencji lub dziwnym kolorze.
  2. Chromatografię gazową, czyli badanie pod kątem składu chemicznego.
  3. Spektrometrię mas określającą dodatkowo ilość poszczególnych składników chemicznych i ich proporcje, co rzutuje na siłę działania olejku.
  4. Chromatografię chiralną w celu wykluczenia obecności jakichkolwiek elementów syntetycznych.
  5. Analizę izotopową w celu wykluczenia jakichkolwiek zafałszowań w postaci domieszek.

Druga runda testów przeprowadzana jest już w zakładzie produkcyjnym dōTERRA, służy upewnieniu się, czy otrzymany olejek eteryczny jest tym samym, który został wydestylowany i przetestowany i obejmuje:

 1. Ocenę organoleptyczną – ponownie.
 2. Badanie mikrobiologiczne pod kątem ewentualnej obecności drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów, pleśni).
 3. Spektroskopię fourierowską do analizy składu chemicznego pod kątem potwierdzenia stałej mocy i identycznych właściwości kolejnych partii danego olejku, a wyniki badań porównywane są ze stanowiącymi punkt odniesienia wynikami referencyjnymi.
 4. Badanie na obecność metali ciężkich i pestycydów.

Trzecią serię badań przeprowadza się po napełnieniu butelek olejkiem, żeby wykluczyć jakiekolwiek zanieczyszczenia lub nieoczekiwane zmiany, które mogły wystąpić podczas tego procesu i mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość, trwałość i właściwości olejku. Jest to:

 1. Ocena organoleptyczna – ponownie.
 2. Badanie mikrobiologiczne pod kątem drobnoustrojów – ponownie.
 3. Spektroskopia fourierowska – ponownie.
 4. Badanie stabilności.

Standard jakości opracowany i wdrożony przez firmę dōTerra jest niezwykle wyśrubowany i gwarantuje czystość i moc, a więc bezpieczeństwo stosowania i właściwości terapeutyczne olejków eterycznych.

A na koniec każdy z nas może powiedzieć SPARWDZAM! Na stronie Sourcetoyou po wpisaniu nr partii możemy odczytać wyniki analiz laboratoryjnych dla interesującej nas partii olejku.

 

Anita Kornacka

Pin It on Pinterest

Share This